PRIVĀTUMU POLITIKA

Vēlamies Jūs informēt, ka no 2018. gada 25. maija Latvijā ir piemērota Vispārējā datu aizsardzības regula (General Data Protection Regulation – GDPR). Šī Privātuma Politika attiecas uz visiem uzņēmuma SIA “DURVISTEV” vietnes Lietotājiem. Pirms pasūtījuma veikšanas uzmanīgi izlasiet Politiku. durvistev.lv rūpējas par Klientu privātumu un personas datu aizsardzību, ievēro Klientu tiesības uz personas datu apstrādes likumību saskaņā ar piemērojamajiem tiesību aktiem – Latvijas Republikas likumiem un pakārtotiem tiesību aktiem, Eiropas Parlamenta un padomes 2016. gada 27. aprīļa Regulu 2016/679 par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti (Regula) un citiem piemērojamajiem tiesību aktiem privātuma un datu apstrādes jomā.


Šī privātuma politika informē par privātuma praksi un personas datu apstrādes principiem saistībā ar SIA "DURVISTEV" mājas lapu un pakalpojumiem. Lai sazinātos saistībā ar datu apstrādes jautājumiem, lūdzu rakstiet e-pastu uz [email protected]

Kādu informāciju mēs iegūstam?

Mēs iegūstam tādus personas datus, ko jūs mums brīvprātīgi sniedzat ar e-pasta starpniecību, aizpildot tīmeklī bāzētās anketas un citā tiešā saziņā ar jums.

Iesniedzot pasūtījumu, jums jānorāda vārds, uzvārds, kontaktinformācija, piegādes adrese, telefona numurs, e-pasts un cita informācija kuru jūs vēlaties sniegt.

Kā mēs izmantojam iegūtos personas datus?

Mēs varam izmantot iegūtos personas datus, lai

 • sniegtu jums jūsu pieprasītos pakalpojumus un informāciju,
 • apstrādātu jūsu pasūtījumus un noformētu nepieciešamos dokumentus,
 • sniegtu jums efektīvu klientu atbalstu,
 • palīdzētu novērst apdraudējumu vai krāpnieciskas darbības,
 • nosūtītu jums informatīvus ziņojumus, ja esat nepārprotami piekrituši tādus saņemt,
 • ievērotu normatīvo aktu prasības,

Mēs varam nodot jūsu informāciju trešajām personām, lai ievērotu normatīvo aktu prasības, sadarbotos ar uzraudzības iestādēm, palīdzētu novērstu noziedzīgas darbības un aizsargātu mūsu, jūsu un citu personu likumīgās tiesības.

Kā mēs aizsargājam personas datus?

Jūsu personas datu aizsardzībai mēs izmantojam dažādus tehniskus un organizatoriskus drošības pasākumus. Jūsu personas dati ir pieejami ierobežotam cilvēku skaitam, tikai pilnvarotām personām.

Cik ilgi mēs glabājam personas datus?

Mēs glabājam jūsu personas datus tik ilgi, cik ilgi tie ir mums nepieciešami atbilstoši to ieguves mērķim un kā to pieļauj vai nosaka normatīvo aktu prasības.

Kā mēs izmantojam sīkdatnes?

Sīkdatnes ir nelielas teksta datnes, ko jūsu apmeklētās mājas lapas saglabā jūsu datorā. Tās tiek izmantotas, lai nodrošinātu mājas lapas darbību, kā arī lai sniegtu informāciju vietnes īpašniekiem.

Šī mājas lapa var iestatīt sekojošas sīkdatnes:

 • Funkcionālās sīkdatnes. Šīs sīkdatnes ir nepieciešamas, lai jūs spētu pārvietoties mājas lapā un lietot tās funkcijas. Bez šim sīkdatnēm mēs nevaram nodrošināt jūsu pieprasītos pakalpojumus, piemēram, preču groza funkcionalitāti.
 • Google Analytics sīkdatnes. Šīs sīkdatnes lieto, lai iegūtu mūsu mājas lapas apmeklējuma statistiku. Mēs lietojam šo informāciju, lai uzlabotu vietnes darbību un reklāmas pasākumus.
 • Mērķētas reklāmas rīku sīkdatnes. Šīs sīkdatnes lieto, lai paaugstinātu reklāmas efektivitāti un rādītu reklāmas, kas, visticamāk, jūs interesēs visvairāk.
 • Trešās puses pakalpojumu sniedzēja sīkdatnes. Sīkdatnes var iestatīt šādi šajā mājas lapā lietotie trešo pušu pakalpojumi: Facebook poga "Patīk", YouTube video, Instagram. Dažas no šīm sīkdatnēm var tikt izmantotas, lai sekotu līdzi jūsu darbībām citās mājas lapās, un mēs tās nevaram kontrolēt, jo šīs sīkdatnes nav iestatījusi mūsu mājas lapa.

Lai atteiktos no sīkdatņu saņemšanas, jūs varat izmantojot privātās pārlūkošanas režīmu, kuru nodrošina lielākā daļa pārlūkprogrammu (privāts logs, inkognito logs vai InPrivate logs). Jebkādas sīkdatnes, kas tiek izveidotas, darbojoties privātās pārlūkošanas režīmā, tiek dzēstas, tiklīdz jūs aizverat visus pārlūka logus.

Lai atteiktos no mērķētas reklāmas rādīšanai nepieciešamās informācijas iegūšanas un lietošanas, jūs varat izmantot bezmaksas rīku Your Online Choices vai YourAdChoices.

Jūsu tiesības saistībā ar jūsu personas datiem

Ja jūs esat datu subjekts saskaņā ar ES VDAR (piemēram, jūs esat ES pilsonis un sniedzat mums savus personas datus), jums ir turpmāk minētās tiesības saistībā ar saviem personas datiem:

 • Tiesības piekļūt informācijai. Jums ir tiesības saņemt informāciju par to, kāpēc un kā tiek apstrādāti jūsu personas dati. Jums ir tiesības bez maksas saņemt mūsu rīcībā esošo jūsu personas datu kopiju plaši izmantotā elektroniskā formātā.
 • Tiesības labot. Jums ir tiesības panākt neprecīzu vai nepilnīgu personas datu labošanu vai papildināšanu bez nepamatotas kavēšanās.
 • Tiesības „tikt aizmirstam”. Jums ir tiesības atsaukt savu piekrišanu personas datu apstrādei un panākt savu personas datu dzēšanu bez nepamatotas kavēšanās, tiklīdz dati vairs nav nepieciešami, lai sniegtu jūsu pieprasītos pakalpojumus un ievērotu normatīvo aktu prasības.
 • Tiesības ierobežot apstrādi. Jums ir tiesības panākt savu personas datu apstrādes ierobežošanu, ja jūs iebilstat pret to un mums nav leģitīmu pamatu turpināt apstrādi, ja jūs apstrīdat datu precizitāti, ja apstrāde ir pretlikumīga vai ja jūs pieprasāt celt, īstenot vai aizstāvēt likumīgas prasības.
 • Tiesības iebilst. Jums ir tiesības jebkurā brīdī iebilst pret datu apstrādi, ja vien tas nav nepieciešams sabiedrības interesēs veicamam uzdevumam vai apstrādei nepastāv neapstrīdami likumīgs pamats.
 • Citas tiesības saskaņā ar VDAR. Vairāk informācijas skatiet, apmeklējot ES datu aizsardzībai veltīto mājas lapu.Esi sveicināts/a mūsu mājas lapā www.durvistev.lv (turpmāk tekstā saukts "mājaslapa") Mājas lapas īpašnieks ir SIA "DURVISTEV" (turpmāk tekstā saukts "uzņēmums"), reģ. Nr. 50203367331, juridiskā adrese V.Seiles iela 15, Rēzekne, LV-4601, Latvija. Ja Jums rodas kādi jautājumi saistībā ar mājas lapas lietošanu vai noteikumiem, lūdzu, sazinieties ar mums, izmantojot kontaktformu, vai rakstiet mums uz e-pastu: durvistev@inbox.

Lai būtu drošāka un ērtāka iepirkšanās mūsu uzņēmuma internetveikalā, lūdzam, pirms pirkuma veikšanas iepazīties ar distances līgumu. (Skat zemāk)

DISTANCES LĪGUMS

Šajā mājaslapā piedāvātās preces pārdevējs ir SIA "DURVISTEV" reģ. Nr. 50203367331, juridiskā adrese: V.Seiles iela 15, Rēzekne, LV-4601, Latvija no vienas puses, turpmāk saukts pārdevējs, un persona, kas veic pasūtījumu, turpmāk saukta pircējs, no otras puses, noslēdz šādu Līgumu:

1. Vispārīgie noteikumi:

1.1. Šis Distances līgums neattiecas uz pirkumiem, ko Pircējs veicis Pārdevēja mazumtirdzniecības veikalos.

1.2. Papildus šiem noteikumiem Pušu tiesiskās attiecības nosaka Latvijas Republikas spēkā esošie normatīvie akti.

1.3. Pārdevējam ir tiesības jebkurā laikā bez brīdinājuma vienpusēji grozīt un papildināt nosacījumus un cenu politiku. Izmaiņas Līgumā stājas spēkā no tās publikācijas brīža interneta vietnē: durvistev.lv. Pircējam, iepērkoties interneta veikalā, tiek piemēroti tie noteikumi un nosacījumi, kas ir spēkā Preču pasūtīšanas dienā, ja likumā vai šajos nosacījumos nav noteikts citādi. Par nosacījumu izmaiņām un grozījumiem cenu politikā Pircēji tiek informēti Pārdevēja interneta vietnē: durvistev.lv.

1.4. Pārdevēja rekvizīti:

SIA "DURVISTEV"  Reģ. Nr. 50203367331, PVN 50203367331, Citadele banka AS LV59PARX0027359170001  SEB banka AS LV55UNLA0055002847805, V.Seiles iela 15, Rēzekne LV-4601, [email protected] T. 29421666

2. Preču cenas

2.1. Līgums stājas spēkā brīdī, kad Pircējs atbilstoši Līguma nosacījumiem ir samaksājis par pasūtījumu un atbilstoša naudas summa ir ienākusi Pārdevēja bankas kontā. Līgums ir noslēgts uz laiku līdz saistību izpildei.

2.2. Preču cenas E-veikalā norādītas eiro ar PVN spēkā esošo likmi. Preces Pircējam tiek pārdotas par cenām, kas ir spēkā E-veikalā Pasūtījuma veikšanas brīdī.

2.3. Preču cenas var tikt mainītas bez iepriekšējas izziņošanas. Izmaiņas stājas spēkā no to publikācijas brīža interneta vietnē: durvistev.lv , un tās attiecas uz Preču pasūtījumiem, kas veikti pēc izmaiņu publikācijas vietnē.

2.4. Individuāliem pasūtījumiem cenas tiek nosūtītas uz pircēja norādīto e-pastu vai kādu citu saziņas līdzekļa vietni

3. Preču sortiments

3.1. Pircējs pasūta, pērk un apmaksā, bet Pārdevējs piegādā un pārdod celtniecības materiālus (turpmāk Preces) saskaņā ar šī līguma noteikumiem.

3.2. Interneta veikalā: durvistev.lv izvietotās preces daļēji ir pieejamas Pārdevēja noliktavā un daļēji pasūtāmas. Kā arī izgatavotas individuāli.

3.3. Ja Pircēja izvēlētā prece nebūs atlikumos, Pārdevējs piedāvās to aizvietot ar līdzvērtīgu preci vai pasūtīt no piegādātāja to Preci.

3.4. Preču apraksti tiek veidoti pēc ražotāju sniegtās informācijas par produktu, sīkākai preču apraksta ieguvei lūdzam sazināties ar internetveikalu [email protected] T.29421666, aprakstiem un attēliem ir informatīvs raksturs. Pārdevējs neatbild par sekām, ja Pircēja datora vai monitora īpatnību dēļ Pircēja datora monitorā redzamo Internetveikala preču attēls pēc jebkādām pazīmēm atšķiras no preču izskata dabā.

4. Pasūtījumu veikšana un izpilde

4.1. Pircējs interneta veikalā var iepirkties bez reģistrācijas.

4.2. Pircējs izvēlas Preci un pievieno Preci grozā, izmantojot izvēlni “Ielikt grozā”.

4.3. Lai noformētu pasūtījumu, Pircējam jānospiež uz Groza labās puses augšdaļā pogas PASŪTĪT, kur attēlota informācija par Pircēja groza saturu. Lai pabeigtu pasūtījumu, nepieciešams pāriet uz sadaļu „noformēt pasūtījumu” un aizpildīt informāciju par Pircēju.

4.4. Pēc datu ievades un pārbaudes Pircējs apstiprina pasūtījumu, nospiežot izvēlni „Tālāk”. Vēlreiz pārbaudiet informāciju un nospiediet pirkt. Pirms rēķina apmaksas pārdevējs ar Jums sazināsies par preces specifikāciju. Un Jums uz norādīto e-pastu nosūtīs uzņēmuma rēķinu.

4.5. Par pasūtīto preci un izvēlēto piegādes pakalpojumu var norēķināties, izmantojot bankas pārskaitījumu, līzinga kompānijas pakalpojumus.

4.6. Veicot pasūtījumu, Pircējs apņemas norādīt precīzu un patiesu informāciju, t.i., vārdu, uzvārdu, piegādes adresi un savu kontaktinformāciju.

4.7. Pārdevējam ir tiesības vienpusēji anulēt apstiprināto Pasūtījumu, brīdinot par to Pircēju, ja Pārdevējam rodas aizdomas par iesniegto datu neatbilstību.

5. Preču piegāde un saņemšana

5.1. Interneta veikals durvistev.lv piedāvā Jums vairākus pasūtījuma piegādes veidus, atkarībā no Jūsu dzīves vietas un ērtībām – durvistev.lv kurjeru, Omniva, DPD, Latvijas Pasts. Izvēloties piegādes veidu, lūdzam iepazīties ar noteikumiem un cenrādi. Kurjerpakalpojumu gadījumos preces piegādes laiks tiek saskaņots pirms pasūtījuma piegādes.

5.2.  Pasūtījuma izņemšana uz vietas durvistev.lv veikalos ir BEZMAKSAS, atbilstoši izvēlētā veikala darba laikam.

5.3. Piegāde neparedz iekraušanas-izkraušanas, uznešanas līdz dzīvoklim, kā arī izstrādājuma montāžas darbus.
Papildus informācija par piegādi, montāžu zvanot T.: 29421666

5.4. Pircējs ir atbildīgs par pareizu datu uzrādīšanu, pretējā gadījumā Preces piegāde netiek garantēta. Pārdevējs nav atbildīgs par preču piegādes termiņu pārkāpšanu, vai ja Preču piegāde nav iespējama Pircēja vainas vai no Pārdevēja neatkarīgu apstākļu dēļ (Pircējs ir norādījis nepareizu adresi, norādītajā adresē Pircējs nav sastopams, nav iespējams sazināties ar Pircēju, norādītajai adresei nevar piekļūt, u.c.).

5.5. Vidējais pasūtījumu piegādes laiks ir no 2 (divām) līdz 14 (četrpadsmit) darba dienām, taču Pārdevējs patur tiesības Preci piegādāt arī vēlāk, ja prece tiek izgatavota individuāli pircējam, bet par to tiek individuāli atrunāts ar pircēju pirms preces pasūtīšanas, jo piegādes termiņi var mainīties atkarībā no Pārdevēja īpašajiem noteikumiem un Preces pieejamības noliktavā.

5.6. Pēc preču saņemšanas Pircējs pārbauda piegādāto Preču atbilstību pasūtītajām Precēm un pasūtītajam daudzumam.

5.7. Ja Pircējs konstatē, ka Preces neatbilst pasūtījumam vai ir acīmredzami defekti, un tas mutiski vai rakstiski ar Pircēju nav atrunāts pirms Preces pasūtīšanas, Pircējs nekavējoties, bet ne vēlāk kā 1 (vienas) darba dienas laikā informē par to Pārdevēju, nosūtot attiecīgu ziņojumu uz kontaktu sadaļā norādīto Pārdevēja e-pasta adresi [email protected] Pretējā gadījumā ir uzskatāms, ka piegādātas Preces atbilst līguma noteikumiem un ir piegādātās atbilstošā daudzumā.

6. Atteikuma tiesības

6.1. Saskaņā ar LR Patērētāju tiesību aizsardzības likumu un MK Noteikumiem Nr.255 “Noteikumi par distances līgumu” Patērētājs var izmantot atteikuma tiesības un vienpusēji atkāpties no Pasūtījumā norādītās Preces pirkuma 14 kalendāro dienu laikā pēc attiecīgās Preces saņemšanas. Izņemot distances līguma 6.5 punktu.

6.2. Ja Pircējs vēlas izmantot atteikuma tiesības, tādā gadījumā viņam ir jāsazinās ar Pārdevēju, rakstot uz e-pasta adresi [email protected]. Pircējs saņem no Pārdevēja atteikuma veidlapas formu, kuru aizpilda un nosūta Pārdevējam uz iepriekšminēto e-pastu.

6.3. Pircējam preces jānosūta atpakaļ vai jānodod Pārdevējam bez nepamatotas kavēšanās un jebkurā gadījumā ne vēlāk kā 14 dienu laikā no dienas, kad Pircējs paziņoja Pārdevējam savu lēmumu atteikties no Distances līguma. Termiņš tiks ievērots, ja Pircējs preces nosūtīs atpakaļ pirms 14 dienu termiņa beigām.

6.4. PTAL 12. panta 6. daļa nosaka, ka, atsakoties no pirkuma Distances līguma gadījumā, “patērētājs ir atbildīgs par preces kvalitātes un drošuma saglabāšanu atteikuma tiesību realizēšanas termiņā”. Atteikuma tiesību izmantošanas termiņā jums ir tiesības preci lietot tiktāl, cik tas nepieciešams preces rakstura, īpašību un darbības pārbaudei. (tikpat lielā mērā, cik to varētu izdarīt pirms preces iegādes parastajā veikalā). Iesakām saglabāt preces oriģinālo iepakojumu, lai, realizējot atteikuma tiesības saskaņā ar Distances līguma noteikumiem, prece netiktu ārēji mehāniski bojāta.

6.5. Saskaņā ar MK Noteikumiem Nr. 255 Patērētājs nevar izmantot atteikuma tiesības, ja, prece tiek izgatavota pēc patērētāja norādījumiem vai prece ir nepārprotami personalizēta;

6.6. Pārdevējs var aizturēt atmaksu līdz brīdim, kad tiek saņemta prece atpakaļ vai kad Pircējs ir iesniedzis apliecinājumu par to, ka preces ir nosūtītas atpakaļ, atkarībā no tā, kura darbība tiek izpildīta agrāk. Atteikuma tiesību izmantošanas gadījumā patērētājs sedz ar preces atgriešanu saistītās izmaksas.

6.7. Atteikumu tiesību gadījumā, Pārdevējs atgriež par Preci saņemto maksājumu 14 dienu laikā no dienas, kad ir saņēmis no Pircēja atpakaļ atgriezto Preci. Atmaksāšana tiek veikta, izmantojot tādu pašu maksāšanas līdzekli, kāds tika izmantots sākotnējam darījumam.

6.8. Izmaksas, kas saistītas ar preces nosūtīšanu atpakaļ, atteikuma tiesību izmantošanas gadījumā sedz Pircējs

6.9. Izmaksas par preču piegādi Patērētājam, ja tāda tika izmantota Patērētājam netiek atgriezta.

7. Nepārvarama vara

7.1. Puses nav atbildīgas par kavēšanos vai Līguma saistību neizpildīšanu, ja to nebija iespējams izdarīt neparedzamo apstākļu un šķēršļu dēļ, kurus arī nebija iespējas paredzēt vai no kuriem nebija iespējams izvairīties, kuri ir ārpus mūsu saprātīgas kontroles. Kas ietver, bet neaprobežojas ar streikiem, valdības rīkojumiem, karadarbību vai nacionālā mēroga ārkārtas stāvokli, vides vai klimata anomālijām, neizpildi no trešo personu puses vai trešo personu prettiesisku rīcību, traucējumiem interneta savienojumā, kā arī datortehnikas un programmatūras atteici. Šādu nepārvaramas varas apstākļu gadījumā mēs centīsimies novērst radušos kavējumus pēc iespējas ātrāk.

7.2. Klients apņemas izmantot interneta veikala pakalpojumus ievērojot distances līguma noteikumus un Latvijas Republikas normatīvus aktus.
www.gudriem.lv/atrie-kreditiwww.gudriem.lv/atrie-krediti